Dứa Nha Đam

5/5

Thành phần: Nước, Dịch ép chanh dây, Đường, Nha đam, Chất ổn định (466, 452(i), 331(iii)), Hương chanh dây tổng hợp, Chất điều chỉnh độ acid (338, 300), Màu tổng hợp (160a(i))

Mãng Cầu

5/5

Thành Phần:Nước, Nước Mãng Cầu ép, Đường, chất điều chỉnh độ acid Acid Citric (330), Chất nhũ hóa Natri Cacboxymethyl Cellulose (466), hương mãng Câu Tổng Hợp (160a)

Dứa Nha Đam

5/5

Thành Phần:Nước, Dứa ,nha đam ép, Đường, chất điều chỉnh độ acid Acid Citric (330), Chất nhũ hóa Natri Cacboxymethyl Cellulose (466), hương mãng Câu Tổng Hợp (160a)