Công ty Cổ phần Delta có liên kết hợp tác với các đối tác xuất khẩu lớn và trang trại chăn nuôi lớn của Úc để nhập khẩu bò cái và bò đực các giống hướng thịt cao sản như Brahman, DroughtMaster, hiện đang cung cấp cho các Trung tâm nghiên cứu kinh doanh bò giống và các Trang trại chăn nuôi trong nước theo yêu cầu đặt hàng.  Bò giống do Công ty Cổ phần Delta cung cấp là giống thuần, sạch bệnh và được tiêm phòng dịch theo quy định của nhà nước Việt Nam đang được tin cậy của các trung tâm phân phối con giống và các trang trại chăn nuôi bò tại Việt nam.

MỘT SỐ GIỐNG BÒ Ở TRẠI DELTA

bogiong1Bò cái Brahman: nguồn gốc Australia, lông trắng, 2 năm tuổi, trọng lượng 500 kg, mang thai 4 tháng

bogiong2

Bò cái Brahman: lông nâu đỏ, 2 năm tuổi, trọng lượng 500 kg, mang thai 4 tháng

bogiong3

Bò cái giống Droughtmaster: nguồn gốc Australia, lông nâu đỏ, 2 năm tuổi, trọng lượng 500 kg, mang thai 4-5 tháng

bogiong4

Bò cái giống Angus: nguồn gốc Australia, lông nâu đỏ sậm, 2 năm tuổi, trọng lượng 500 kg, mang thai 5 tháng

LIÊN HỆ ĐỂ MUA SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA
CLICK ĐỂ GỞI THÔNG TIN

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Tin nhắn