Công ty Cổ phần Delta có liên kết hợp tác với các đối tác lớn của Úc để nhập khẩu bò từ Úc về nuôi vỗ béo cung cấp bò thịt đạt tiêu chuẩn bò thịt giết mổ theo tiêu chuẩn quốc tế với quy mô nuôi thường xuyên là 5,000 con bò thịt vỗ béo. Hiên nay, hàng năm có thể cung cấp cho thị trường khoảng 30.000 con bò thịt đạt chất lượng giết mổ làm thực phẩm.

6

5

4

 2

1

7