Công ty Cổ phần Delta cung cấp hạt giống cỏ Shorgum do Công ty lai tạo với năng suất cao và các giống ngô, cỏ nhập khẩu.