Với dự án đang triển khai trồng từ 50ha – 100ha Phong lan gồm các giống Lan cắt cành như Dendrobium và Mokara…những năm tới Công ty Cổ phần Delta sẽ là nhà cung cấp hoa Lan cắt cành hàng đầu tại Việt nam.

THÔNG TIN THÊM

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Tin nhắn